Selecteer een pagina

MVO – MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet iets waar we onlangs mee begonnen zijn. Riezebos behoorde tot de eerste grafische bedrijven in Nederland die het Milieuzorgcertificaat behaalden. Doordat grafische productietechnieken in de loop van de jaren sterk zijn veranderd worden er in ons bedrijf geen grond- of hulpstoffen meer gebruikt die schadelijk zijn voor het milieu.

ENERGIE

Het energiegebruik van het in 1966 gebouwde pand was vrij hoog. Begrijpelijk, want in die jaren werd er niet geïsoleerd en maakte men zich niet druk over de prijs van het gas en elektriciteit. In de afgelopen vijftien jaar zijn de spouwmuren en het dak geïsoleerd en zijn alle ramen en deuren voorzien van HR+++ glas. Werd er voor deze maatregelen gemiddeld per jaar 4500 m3 gas verstookt, de afgelopen jaren ligt dit gemiddelde op 1500 m3.
Bij investeringen in nieuwe productieapparatuur werd naast efficiëntie ook gekeken naar energiegebruik. In de loop van de afgelopen vijftien jaar hebben we, ook dankzij een investering in LED-verlichting, de gebruikte hoeveelheid elektriciteit kunnen halveren.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

Naast zorg voor de leefomgeving hebben wij ook zorg voor onze medewerkers. Zo is er een Risico Inventarisatie gedaan, waarop een aantal acties zijn ondernomen. Voorts is er structureel aandacht voor ARBO, waardoor de veiligheid van personeel en bezoekers gewaarborgd is.

VERANTWOORD BOSBEHEER

Vezels die voor papierfabricage worden gebruikt zijn afkomstig uit bossen die op de juiste manier worden beheerd.
Geen onnodige houtkap en een veilige werkomgeving voor de houtvesters.
Materialen met erkende labels als FSC®, PEFC, EU Ecolabel en The White Swan worden indien mogelijk ingezet.

RIEZEBOS STEUNT

Riezebos steunt Stichting De Timmerwerf, Hospice Beukenrode, het Westlands Streekmuseum, diverse culturele verenigingen en enkele sportverenigingen.

logo westlands streekmuseum